XDMCP...

Emil Thelin emil at hostname.nu
Fri Nov 30 08:59:59 CET 2007


On Fri, 30 Nov 2007, Anders Trobäck wrote:


> Vad kör du för version på BSD?

> Använder du XDM eller något annat?

Kör det mot min solaris-burk, gdm.

/e

--
http://hostname.nu/~emil


More information about the BUS mailing list