För stor disk

Leif Larsson leif.larsson at l3system.se
Mon Nov 26 20:29:37 CET 2007


Partitionera eller byta filsystem...

G Hasse wrote:
> Hej!
> 
> Nu har jag varit och köpt en allt för stor bärbar USB
> hårddisk.
> 
> Nov 26 22:29:11 sam kernel: da0: <SAMSUNG HM250JI 0-08> Fixed Direct 
> Access SCSI-2 device 
> Nov 26 22:29:11 sam kernel: da0: 1.000MB/s transfers
> Nov 26 22:29:11 sam kernel: da0: 238475MB (488397168 512 byte sectors: 
> 255H 63S/T 30401C)
> efter 
> mount_msdosfs /dev/da0 /mnt
> blir det.
> Nov 26 22:29:53 sam kernel: mountmsdosfs(): disk too big, sorry
> 
> Några ider? (Förutom att göra ett ufs2 filsystem försåss...)
> 


More information about the BUS mailing list