ZFS

Jon Otterholm jon.otterholm at ide.resurscentrum.se
Thu Nov 22 18:34:23 CET 2007


Mathias Stjernström wrote:
> Hej,
> 
> FreeBSD's ZFS har väll inte hunnit få ISCSI export/share än, så  
> alternativ 1 kanske blir knöligt. 
Vad jag förstår så gäller detta endast de inbyggda funktionerna i ZFS
för att skicka config till ISCSI-daemon. Bör fungera att confa
ISCSI-daemon vid sidan av ZFS.

Sen är nog frågan om när du tänkt
> implementera lösningen och hur driftkritiskt den är.
Så länge vi inte har en release så är det inte läge, men den ligger ju
inte så långt borta :-)

//JO


More information about the BUS mailing list