BSD och 3 modem

Urban Boquist urban at boquist.net
Tue Nov 20 11:20:42 CET 2007


>>>>> Markus Bergkvist writes:

Markus> Hej, Någon som har koll på om det går att använda 3:s
Markus> usb/pccard-modem för 3Bredband i BSD,

Vet inte riktigt vad 3 har men det råkade vara en tråd på en
NetBSD-lista om Huawei E220 USB-modem häromdan, och det fungerar
tydligen:

    http://mail-index.netbsd.org/current-users/2007/11/17/0005.html

Mvh,

        -- Urban


More information about the BUS mailing list