bkstvskmbntn

Erik Josefsson ehj at ffii.org
Mon Nov 12 11:37:32 CET 2007


Magnus Danielson wrote:

> Problemet här var att de ville lägga upp en databas med info som verkligen inte
> skall ligga offentlig beroende på dess känsliga natur.

Njae, EURODAC finns redan och innehåller:

 (a) Member State of origin, place and date of the application for
   asylum;
 (b) fingerprint data;
 (c) sex;
 (d) reference number used by the Member State of origin;
 (e) date on which the fingerprints were taken;
 (f) date on which the data were transmitted to the Central Unit;
 (g) date on which the data were entered in the central database;
 (h) details in respect of the recipient(s) of the data transmitted and
   the date(s) of transmission(s).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2000/l_316/l_31620001215en00010010.pdf

Problemet är att "the law enforcement community" alltså vill lägga till
mer data och använda databasen till fler saker men vill så vitt jag vet
inte speca hur informationssäkerheten ska garanteras.

//Erik


More information about the BUS mailing list