bkstvskmbntn

Erik Josefsson ehj at ffii.org
Mon Nov 12 00:23:26 CET 2007


Åke Nordin wrote:
> Erik Josefsson wrote:
> 
>> Det ligger förslag om att utöka databasens innehåll och
>> användningsområde, därför undrar jag om det inte skulle vara naturligt
>> att sätta ribban ännu högre än "BSI100-2, BSI100-3, ISO/IEC 27001", om
>> det nu går.
>>
>> Går det?
> 
> Nu vet jag inget om BS100-standarderna, men ISO 2700X säger absolut
> inget om ribbans höjd, den sätter organisationen själv. Standarden
> säger mest hur du ska beskriva att du klarar din egen ribba. Det är
> ungefär som kvalitetssystem enligt ISO 9000: säger ditt
> kvalitetssystem att du ska kasta alla klagomål i papperskorgen och
> att alla produkter som överhuvud taget kan förpackas i sina kartonger
> är godkända, så är det ett kvalitetsledningssystem som kan
> ISO9000-certifieras.
> 
> Man måste med andra ord granska policys, gap-analysernas utfall
> och avstämningen att alla förändringar som krävs för att stänga
> gapen om man ska kunna veta något om hur säker databasen är.

Finns det nån ISO-standard för detta förfarande och/eller som sätter
ribban efter en extern referens (gärna högt)?

Jag är ute efter ett enkelt argument: "Gärna googla flyktingar men bara
om systemen uppfyller ISO 11223344".

//Erik


More information about the BUS mailing list