OFF TOPIC: gnus

Mattias Barthel mb at stacken.kth.se
Mon Nov 5 14:57:33 CET 2007


Hej Busar!

Jag forsoker fa till min gnus att visa de sista tradarna overst.
Detta med denna foljande lispkod:
(setq gnus-thread-sort-functions '
       '(gnus-thread-sort-by-most-recent-date
         gnus-thread-sort-by-most-recent-number))

Men bara vissa av mina grupper vill gora detta.
Nagra sager "Bad argument listp, 0" eller liknande.

Kan nagon valdigt vanlig person hjalpa mig?


Med vanliga halsningar,

Mattias


-- 
---------------------------------------[ Mattias Barthel ]-----------------
			  I come unbundled.
---------------------------------------------------------------------------


More information about the BUS mailing list