Att använda_Compac_Flash_minne_som_hårddisk?

Anders Troback freebsd at troback.com
Tue May 22 12:34:15 CEST 2007


On Tue, 22 May 2007 11:19:35 +0200 (CEST)
Magnus Danielson <magnus at rubidium.dyndns.org> wrote:

> From: "Kenta Berggren" <kenta at abc.se>
> Subject: Re: Att använda_Compac_Flash_minne_som_hårddisk?
> Date: Tue, 22 May 2007 11:03:42 +0200 (MEST)
> Message-ID: <62416.134.25.0.133.1179824622.squirrel at www.abc.se>
> 
> Tjena Kenta!
> 
> > Den var bra.
> > Sidan 12 som beskriver hur länge en CF diskhåller.
> > 200 000 skrivningar låter lite ELFA har de som klarar 2 000 000
> > skrivningar. Fast de är ganska slöa.
> > Vilka delar av filsystemet skall man lägga upp som ramdisk?
> 
> /var/log och motsv. är väl en bra ansats.
> 
> Det beror ju också på vad din burk skall göra. Men den stora
> lejonparten av skrivningar är just loggar och annat som ställer till
> det med många små skrivningar regelbundet. Kommer inte ihåg exakt hur
> vi gjorde, men vi har Flash disk i våra maskiner. Vi hård-testade
> också hur de funkade med strömavbrott.
> 

Om du tänkt köra FreeBSD så finns det färdigt att köra /tmp och /var
som minnes diskar (finns kanske i andra BSD med men jag känner bara
till FreeBSD)!

Titta efter tmpfs och varfs i /etc/defaults/rc.conf och lägg in önskade
värden i /etc/rc.conf!

-- 

================================================================
Windows: "Where do you want to go today?"
Linux: "Where do you want to go tomorrow?"
FreeBSD: "Are you guys coming, or what?"
----------------------------------------------------------------
Anders Trobäck
http://www.troback.com/
-
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 187 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20070522/617ac30a/signature.bin


More information about the BUS mailing list