USB->RS232

Måns Nilsson mansaxel at kthnoc.net
Wed Jan 17 20:06:14 CET 2007


--On onsdag, onsdag 17 jan 2007 10.43.02 +0100 Jon Otterholm
<jon.otterholm at ide.resurscentrum.se> wrote:

> Hej.
> 
> Är det någon här som har en fungerande adapter USB->RS232 (seriell,db9 
> hane) så att man kan köra terminal på nya burken mot bland annat
> switchar. Kör FreeBSD.

Bästa chippet är Prolific, Elfa art no 25-164-09 är precis den man vill
ha. Man kan säkert hitta den billigare. 

Inte för stor och klumpig; Funkar i alla BSD'er, OS X, och Solaris.
Säkert i Linux med, men vem kör sånt? 

-- 
Måns Nilsson           Systems Specialist
+46 70 681 7204  cell            KTHNOC
+46 8 790 6518 office         MN1334-RIPE

Is it 1974? What's for SUPPER? Can I spend my COLLEGE FUND in one
wild afternoon??
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 186 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20070117/1c9ea972/attachment-0001.bin


More information about the BUS mailing list