Ram-disk kernel FreeBSD

Thomas Nyström thn at saeab.se
Mon Feb 5 10:16:50 CET 2007


Johan Björk wrote:
> Hej,
> 
> Jag letar efter information om hur man kan flytta in binärer och en
> ramdisk in i kerneln för FreeBSD.

Låter som du skulle vara ute efter FreeSBIE....?

Alternativt skall du nog titta på hur installations-CD/disktterna
är uppbyggda.

/thn

-- 
---------------------------------------------------------------
Svensk Aktuell Elektronik AB           Thomas Nyström
Box 10                  Phone: +46 8 35 92 85
S-191 21 Sollentuna            Fax: +46 8 35 92 86
Sweden                   Email: thn at saeab.se
---------------------------------------------------------------More information about the BUS mailing list