Traffic shaping

Daniel Andersson daniel at da.myftp.org
Fri Aug 24 07:47:43 CEST 2007


Hej!

Min FreeBSD burk hemma agerar NATD/Firewall.

Försöker få Dummynet att fungera. I /etc/rc.firewall har jag följande som
test. Desperat. Ja. Men jag vill börja någonstans.

${fwcmd} add pipe 1 ip from any to any via ${oif}
${fwcmd} pipe 1 config bw 10Kbit/s queue 10Kbytes

Provar att ladda upp en fil till en FTP och jag får full hastighet. Ca
200Kbytes/sek.

Provade först med att ladda modulen "dummynet.ko". Då det inte fungerade
kompilerade jag in det i kärnan vilket inte gjorde någon skillnad.

FreeBSD 6.2-STABLE

Några idéer?

Mvh

    -- Daniel



More information about the BUS mailing list