Re: EuroBSDCon 2007, Köpenhamn, 14-15 September

Måns Nilsson mansaxel at besserwisser.org
Wed Aug 15 08:39:25 CEST 2007


--On måndag, måndag 13 aug 2007 22.26.22 +0200 Robert Malmgren
<rom at romab.com> wrote:

> Baselkonferensen var lysande bra, Milanokonferensen var.....italiensk....
> Fördomar uppfylldes med råge, kanske man kan säga. Suveränt god mat,
> totalsugande planering.

Låter väl strålande? Det är ju pratet i baren man kommer för ändå,
väl? 

/Måns, har kanske en något vriden syn på konferenser.. 
-- 
Måns Nilsson			M A C H I N A

DIDI ... is that a MARTIAN name, or, are we in ISRAEL?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 186 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20070815/9e34a525/attachment.bin


More information about the BUS mailing list