bittorrent maxfiles?

Mattias Barthel mb at stacken.kth.se
Tue Aug 14 18:38:57 CEST 2007


Hej,

FreeBSD 4.10 
Situation:

Windows m. azureus bittorrent klient -> FBSD m. natd -> Alcatel STP -> WAN

Efter ett tag av azureus anvandande brukar kontakten brytas.
I detta fall kan jag inte pinga modemet langre. Har testat att starta om natd utan resultat. Har testat att deleta alla routes pa det yttre natverks kortet (xl0) utan resultat. 

Det anda som verkar funka ar att boota om FBSD!
Kan detta vara ett kernel.maxfiles problem?
Vet att bitorrent kan anvanda valdigt manga uppkopplingar.
Andvander sig natd av fildescriptorer?

Om det ar ett mafiles problem, vilken av dessa varden ska skruvas pa?
# sysctl -a | grep files
kern.maxfiles: 1064
kern.maxfilesperproc: 957
kern.openfiles: 171
p1003_1b.mapped_files: 0


IP tilldelning:
Windows burk (192.168.1.2)
FBSD burk m. natd (fxp0 192.168.1.10, xl0 WAN ip tilldelad)
Alcatel (10.0.0.138)

Alcatel modemet anvander en proprietar finess som heter DHCP_spoof och funkar
som sa att FBSD boxen anropar dess DHCP server med dhclient och darmed ringer
modemet upp och satter upp PPP och tilldelar den publika IP adressen tillbaka till dhclient.
(bridge mode)
Kruxet med detta ar att default gateway som ska tilldelas via DHCP sitter inte
pa samma nat som den publika IP-adressen som tilldelas xl0.
Detta funkar visst pa Windows och Linux men inte pa BSD.

Darfor gor jag detta:
$ifconfig xl0 89.129.163.7/32
$route add -net 10.0.0.138 -netmask 255.255.255.255 -interface 89.129.163.7 -cloning
$route add default 10.0.0.138
$ ifconfig xl0
xl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    inet 89.129.163.7 netmask 0xffffffff broadcast 89.129.163.7
    ether 00:60:08:54:a8:6a
    media: Ethernet 10baseT/UTP
    status: active
$ ifconfig fxp0
fxp0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.10 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
    ether 00:d0:b7:6b:5b:c2
    media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
    status: active

$ netstat -rn
Routing tables

Internet:
Destination    Gateway      Flags  Refs   Use Netif Expire
default      10.0.0.138     UGSc    8   4260  xl0
10.0.0.1      127.0.0.1     UGHS    0    1  lo0
10.0.0.138     00:90:d0:08:f1:b8 UHLW    8   560  xl0  1199 =>
10.0.0.138/32   link#1       UCS     1    0  xl0
89.129.163.7    127.0.0.1     UGHS    0    0  lo0 =>
89.129.163.7/32  link#1       UC     0    0  xl0
127.0.0.1     127.0.0.1     UH     4   162  lo0
192.168.1     link#2       UC     3    0  fxp0
192.168.1.2    00:16:76:da:ca:7a UHLW    3   4626  fxp0  1019
192.168.1.255   ff:ff:ff:ff:ff:ff UHLWb    1    14  fxp0


Tackar sa mkt pa forhand om nagon har nagon susning om detta problem.

Mattias


-- 
---------------------------------------[ Mattias Barthel ]-----------------
   Half the failures in life result from pulling in one's horse
			 when it is leaping.
---------------------------------------------------------------------------


More information about the BUS mailing list