Problem med nätprestanda i FreeBSD

Thomas Nyström thn at saeab.se
Fri Nov 24 16:01:51 CET 2006


G Hasse wrote:
> Hej!
> 
> Jag köpte en ny 100MB Switch och trodde jag skulle
> få mycket bättre prestanda mellan mina maskiner,
> men det får jag inte. Mellan 2st FreeBSD 6.1
> får jag bara ca 200kb/s. Kör jag Linux på
> samma maskiner så får jag 5-8MB/s - vilket förståss
> är det man vill ha.
> 
> Är det FreeBSD 6.1 eller något annat som är problemet
> tror ni?

Som andra har sagt så är det nog inte FreeBSD. Jag gjorde just en
jämförelse hos mig. På servern kör jag FreeBSD 6.1. På clienten
körde jag först Windows 2000 och körde över en fil på 159MB
Läsa filen (via samba) från servern gick på 3.4 Mbyte/s, skriva
filen gick på 2.9 Mbyte/s. Jag bytte sedan till FreeBSD 6.1 på
clienten och provade först med NFS: Läsa 5.3 MByte/s, skriva
6.9 MByte/s. Ett prov med (heimdal) ftp/ftpd blev 11.4 Mbyte/s
(båda riktningarna).

/thn

-- 
---------------------------------------------------------------
Svensk Aktuell Elektronik AB           Thomas Nyström
Box 10                  Phone: +46 8 35 92 85
S-191 21 Sollentuna            Fax: +46 8 35 92 86
Sweden                   Email: thn at saeab.se
---------------------------------------------------------------More information about the BUS mailing list