Problem med nätprestanda i FreeBSD

G Hasse gh at raditex.se
Fri Nov 24 00:26:13 CET 2006


On Thu, Nov 23, 2006 at 10:46:51PM +0100, Henrik Lidström wrote:
> Citerar G Hasse <gh at raditex.se>:

> Hej!
> 
> Vad säger
> Hej!
> Vad säger
> # netstat -i -I rl0

netstat -i -I rl0
Name  Mtu Network    Address       Ipkts Ierrs  Opkts 
Oerrs Coll
rl0  1500 <Link#1>   00:48:54:53:45:de 4584554   0 5435650   
0   0 
rl0  1500 fe80:1::248:5 fe80:1::248:54ff:    0   -    1   
-   - 
rl0  1500 192.168.10  work2       4584363   - 5435573   
-   - 

Jag kanske ska påpeka att

ifconfig rl0 mediaopt full-duplex

funkar.

Den andra maskinen har ett vr-interface. Och det ser ut som
samma problem där. Men som sagt. I Linux har jag inte några
prestandaproblem...

-- 
Göran Hasse

----------------------------------------------------------------
Göran Hasse      email: gh at raditex.se   Tel: 08-6949270
Raditex AB       http://www.raditex.se  Fax: 070-??????
Planiavägen 15, 1tr               Mob: 070-5530148
131 34 NACKA, SWEDEN             OrgNr: 556240-0589
VAT: SE556240058901
------------------------------------------------------------------More information about the BUS mailing list