Spamfilter

Magnus Danielson cfmd at bredband.net
Sun Nov 19 16:55:26 CET 2006


Oavsett vilket SPAM filter man har är väl ändå första steget ändå en
greylisting i fronten. Eftersom det kördes Postfix så kan Postgrey
(http://isg.ee.ethz.ch/tools/postgrey/) vara något att titta på.

MVH
Magnus - som borde fixa till greylisting på sin maskin


More information about the BUS mailing list