Misslyckad laptop

Rasmus Kaj kaj at kth.se
Wed Nov 15 22:40:47 CET 2006


>>>>> "MD" == Magnus Danielson <cfmd at bredband.net> writes:

 MD> From: peter h <peter at hk.ipsec.se>

 >> Kom i dag åt att låna en dell d620, en laptop som verkade 
 >> trevlig med bl.a. en serieport. [...]

 MD> Googla på "Dell D620 Linux" gav flera bra hittar och det borde
 MD> finnas flera goda tips enligt vad mina snabba kollar. Mycket
 MD> borde vara giltigt för *BSD.

Hm ... Jag hittar folk som säger att det inte är några problem, och
jag hittar väldigt gamla rapporter från folk som hade problem med t ex
FreeBSD 4.8 och XFree86 4.3.0.   Känns inte så relevant idag ..?

Själv hade jag inte haft några som hellst problem att köra FreeBSD
5-stable på en Dell Latitude D600 [1].  Fast jag vet inte hur mycket som
skiljer en D600 från en D610 (även D600 har serieport, även om jag
inte har hittat något att använda den till) ...


[1] http://www.stacken.kth.se/~kaj/2006/dell


-- 
Rasmus Kaj <rasmus at kaj.se> -- http://www.stacken.kth.se/~kaj/
Money is the root of all evil.  Send $9.95 for more info


More information about the BUS mailing list