Bra webhotell?

Nikolaj Farrell nixx at freebsd.se
Mon May 8 20:15:42 CEST 2006


Roger 'Rocky' Vetterberg wrote:
> Kör en dedikerad BSD hos www.layeredtech.com.
> Rätt svårslagna i sin prisklass skulle jag tro.
> 
> Dessutom gillar dom BSD. Många admins är duktiga på FreeBSD och dom
> kör både en src och en ports mirror på det lokala nätverket.
> 

LayeredTech har dessutom support från FreeBSD-utvecklare i sina forum. 
Bland annat Colin Percival (FreeBSD Security Officer) hjälper ofta till 
med frågor som kunder har. Detta mot att LayeredTech driftar hans 
portsnap- och FreeBSD-Update-server.

Kan varmt rekommenderas.

/N


More information about the BUS mailing list