Finns något liknande Visio för BSD?

Bengt Gördén bengan at sunet.se
Fri Mar 24 13:15:01 CET 2006


fredagen den 24 mars 2006 13.04 skrev Gunnar Flygt:
> Hallå!
>
> Jag ska hålla samman ett litet projekt, som rör hur en av våra lokaler
> ska se ut, när vi bygger om. Jag skulle därför behöva något program som
> liknar Visio (som ju bara finns för M$). Finns något sådant bland ports
> (FreeBSD)? Jag vill alltså kunna "placera" möbler, rackar etc virtuellt.

Dia kanske?

http://www.gnome.org/projects/dia/

-- 

- Bengan -------------------------------------------------------------
- KTHNOC/SUNET/NORDUnet | http://www.noc.kth.se/~bengan | 08-7906586 -
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20060324/015d19a8/attachment.bin


More information about the BUS mailing list