Fel i kod

Janne Johansson jan.johansson at it.su.se
Wed Mar 22 10:11:06 CET 2006


G Hasse wrote:
> Hej
> 
> 
> På länken http://scan.coverity.com/ så säger man att
> man har analyserat kvaliten på olika kodbaser.
> 
> Är det någon som kan ge lite kommentarer till detta?
> 
> Är verkligen Linux av bättre kvalite än FreeBSD?
> 
> Varför finns inte OpenBSD med tror ni? (Det kanske inte gick
> att mäta?)
> 

OpenBSD anges inte som supportat OS, och coveritywebben säger "man måste 
köra på OS:et som ska bygga koden".
Dock har Open importerat en hel del fixar i openssh och andra delar från 
den körning som NetBSD just nu kör.

Sen är icke funna buggar ett svårt mått på kvalitet.More information about the BUS mailing list