inat och tcp

peter h peter at hk.ipsec.se
Sun Feb 12 22:13:26 CET 2006


On Sunday 12 February 2006 21.34, Janne Rockstedt wrote:
> Hej!
> 
> Min ipnat.rules:
> map xl1 192.168.0.0/24 -> 0/32 portmap tcp/udp auto
> map xl1 192.168.0.0/24 -> 0/32
> map xl1 192.168.0.0/24 -> 0.0.0.0/32 proxy port 500 ipsec/udp
> rdr xl1 0/32 port 2222 -> 192.168.0.52 port 2222
> 
> Min: # ipnat -l
> map xl1 192.168.0.0/24 -> 0.0.0.0/32 portmap tcp/udp auto
> map xl1 192.168.0.0/24 -> 0.0.0.0/32
> map xl1 192.168.0.0/24 -> 0.0.0.0/32 proxy port isakmp ipsec/udp
> rdr xl1 0.0.0.0/32 port 2222 -> 192.168.0.52 port 2222 tcp
> 
> 
> Kan någon förklara varför port 2222 visas som TCP?
> Skulle vilja ha TCP och UDP på denna port.
> 
> //Jan
> 
Enligt mansidan :
redir ::= "rdr" ifname ipmask dport "->" ip [ "," ip ] rdrport rdroptions
samt
rdroptions ::= [ tcpudp | protocol ] [ rr ] [ "frag" ] [ age ] [ clamp ] 

så jag antar att din :
rdr xl1 0/32 port 2222 -> 192.168.0.52 port 2222
skall skrivas :
rdr xl1 0/32 port 2222 -> 192.168.0.52 port 2222 tcpudp

( mansidan är för freebsd 4.11 )

-- 
    Peter Håkanson  

    There's never money to do it right, but always money to do it
    again ... and again ... and again ... and again.
    ( Det är billigare att göra rätt. Det är dyrt att laga fel. )


More information about the BUS mailing list