Ett exempel från offentlig upphandling

Erik Josefsson ehj at ffii.org
Thu Feb 9 19:48:27 CET 2006


Robert Gravsjö wrote:

>>Kan vara v�rt att �verklaga. Har en k�nsla av att det finns hj�lp att
>>h�mta p� EU niv�. Kan ocks� finnas europaparlamentariker som g�rna st�ller
>>besv�rliga fr�gor till kommissionen.
> 
> 
> Vore synnerligen intressant att se en utveckling av detta. Kanske något för http://www.gnuheter.org/? Pawal kanske nappar?

Mitt tips är som sagt att göra politik först och nyheter sen. Se bara 
hur Cederschiölds fråga om datalagring uppmärksammats:

    "Commission refuses to do an impact assessment on the data retention"
    http://www.edri.org/edrigram/number4.2/dataretention

//Erik


More information about the BUS mailing list