mount_smbfs

Daniel Andersson daniel at da.myftp.org
Fri Dec 15 17:09:29 CET 2006


Jon Otterholm wrote:
> Hej.
> 
> Är det någon här som lyckats med konststycket att montera ett 
> windows-share med mount_smbfs och få med åäö i filnamn?
>

I smb.conf

display charset = iso8859-1
unix charset = iso8859-1

Gäller för samba 3

Fungerar bra i både 4.11 och 6.1 för mig

	-- Daniel


More information about the BUS mailing list