Video på FreeBSD

Fredrik Lindberg fli at shapeshifter.se
Sun Dec 10 14:58:38 CET 2006


G Hasse wrote:
> 
> Finns det någon som har ett bra recept på hur man går vidare
> och gör DVD skivor. Och hur man får ner de råa videoströmmarna
> till något mera hanterbart.
> 
> Jo jag har läst dokumentationen - men det finns ungefär 10E4 olika
> flaggor till ungefär lika många program. Är det någon som 
> forskat fram en lämplig kjedja av verktyg?
> 

Om du inte redan hittat något lämpligt verktyg kan du titta på
transcode (multimedia/transcode), klarar av att konvertera
mellan de flesta format som finns.

Finns exempel och dokumentation på
http://www.transcoding.org/cgi-bin/transcode

För ditt behov kanske följande tutorial är lämplig, har dock inte
testat den själv så jag vet inte hur resultatet blir.
http://www.transcoding.org/cgi-bin/transcode?Tutorials/Authoring_PC_Media_To_DVD

Fredrik


More information about the BUS mailing list