Stora filer på DVD

Jon Otterholm jon.otterholm at ide.resurscentrum.se
Wed Dec 6 08:35:01 CET 2006


Kenta Berggren wrote:
> Vidare har jag problem med diskar som har fat32 och är mycket stora.
> Där vill inte FreeBSD vara med.
>   
Innan så var man tvungen at kompiler in "options MSDOSFS_LARGE" inna för 
att kunna använda stora FAT32-partitioner.

//J


More information about the BUS mailing list