Prestanda efter 4.x

Rasmus Kaj kaj at kth.se
Sun Dec 25 02:01:31 CET 2005


>>>>> "MD" == Magnus Danielson <cfmd at bredband.net> writes:

 MD> Mmm, nog lär det gå bra som sådant, men frågan om diskprestanda
 MD> blev väl egentligen inte till fullo besvarad? Finns det ingen som
 MD> har lite statistik liggandes online för hur olika releaser
 MD> skiljer sig på den punkten?

Någon seriös statistik har jag inte, och inte några planer på att göra
sådan heller, men lite info så som jag uppfattat det:

* Diskprestanda oavsett "allt" var väsentligt sämre i 5.0 än i 4.x.

* Det har blivit succesivt bättre sedan 5.0, men i 5.3 tror jag det i
  stället var instabilt med vissa diskar / controllers.

* SCSI-raid har fortfarande sämre prestanda i 5-stable än i 4.x,
  åtmindstone för vissa controllers.

* All diskhantering som inte är SCSI-raid är såvitt jag vet minst lika
  bra i 5-STABLE från och med 5.4 som i 4.x.

Om 6.x vet jag inte mer än att den interna diskhanteringen är såpass
omgjort så att arla (afs-klienten) inte funkar rakt av där.  Några
stapplande steg mot att lösa det har gjorts på arla-listan relativt
nyligen.

-- 
Rasmus Kaj --+-- rasmus at kaj.se --+-- http://www.stacken.kth.se/~kaj/
Det är alldeles för mycket sport inom idrotten


More information about the BUS mailing list