Måste bara ondgöra mig lite

Johan Krüger-Haglert aliquis at link-net.org
Fri Dec 23 13:26:13 CET 2005


On Fri, Dec 23, 2005 at 12:35:23PM +0100, Mikael Krantz wrote:
> Inte så att de är tänkt att du ska peta in CDn i datan o öppna index
> sidan i din lokala browser o använda CDn som webserver :). Då funkar de
> nog alldeles utmärkt med felvända slashar.
> 
> // Mikael Krantz

Även i andra os än Windows? Framförallt fungerar väl '/' i windows med bara
man startar urlen med file:/// ?
Frontpage körde väl flitigt med / lokalt förr i tiden iaf.

-- 
  ______ __   __ ____ _____ __ _____  Johan Krüger-Haglert
 (___ :\/ \___/ \/  \/ / \/ \/ ___) <aliquis at link-net.org> 
  / .  \ /  ) / / / /  /  /___ .:\ Phn: +46 (0)707 122379
 (________)____/__/\__\\/\_____/\__/\_______/ Web: hagge.no-ip.org
 GPG: 0x18D55ECE (2408 6110 63CC D22C CC31 77E5 5736 3C7F 18D5 5ECE)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20051223/19a599b3/attachment.bin


More information about the BUS mailing list