Re: Vilket backupprogram är bra/bäst?

Claes Hohner claes.h at multek.se
Mon Dec 19 06:56:19 CET 2005


Jag kör följande lilla script, som använder rsync, för att köra incremental 
for ever.

Jag använder rsyncs länk-funktion så att varje tillfälle ser ut som en 
fullständig backup.

Här görs det lokalt, men jag använder det även över nätverket genom att 
sätta dstdir såhär: set dstdir = "backup at backup:/storage", och ha 
ssh-nycklar för det.
#!/bin/csh

# user configuration variables

set notifyemail = "claes.h at multek.se"          # backup reports 
receiver
set srcdir = "/storage"                 # no trailing /
set dstdir = "/backup"              # no trailing /

# script variables

set today = `date "+%y%m%d"`
set yesterday = `date -v -1d "+%y%m%d"`
set time = `date "+%H%M%S"`

set dstindex = `ls -rt $dstdir`
set dstdirindex = `ls -t $dstdir/$dstindex[$#dstindex]`

set lastday = foobar
set lasttime = foobar

if ($#dstindex != 0) then
     set lastday = $dstindex[$#dstindex]
     set lasttime = $dstdirindex[$#dstdirindex]
endif

set subject = "Local backup report "`date`
set logfile = "/var/log/backup/local-$today-$time.log" # output is logged 
to this file

# start of backup script

echo "Backup started "`date` >> $logfile

if ($lastday == $today) then
     echo "Not the first backup of today. Linking from previous backup: 
$dstdir/$lastday/$lasttime." >> $logfile
     mkdir $dstdir/$today/$time >>& $logfile
     /usr/local/bin/rsync -a --delete 
--link-dest=$dstdir/$lastday/$lasttime --exclude "winbas/" $srcdir/ 
$dstdir/$lastday/$time >>& $logfile
else if (-d $dstdir/$lastday/$lasttime) then
     echo "This is the first backup of today. Linking from previous 
backup: $dstdir/$lastday/$lasttime." >> $logfile
     mkdir $dstdir/$today >>& $logfile
     mkdir $dstdir/$today/$time >>& $logfile
     /usr/local/bin/rsync -a --delete 
--link-dest=$dstdir/$lastday/$lasttime --exclude "winbas/" $srcdir/ 
$dstdir/$today/$time >>& $logfile
else
     echo "This is the first backup. Doing a complete rsync of $srcdir 
to $dstdir/$today/$time." >> $logfile
     mkdir $dstdir/$today >>& $logfile
     mkdir $dstdir/$today/$time >>& $logfile
     /usr/local/bin/rsync -v -a --delete --exclude "winbas/" $srcdir/ 
$dstdir/$today/$time >>& $logfile
     set subject = "New complete backup! Backup report "`date`
endif

set df = `df -h |grep $dstdir`

echo "Free space on destination after this backup: $df[4]" >> $logfile

# mail the backup report to the user specified by $notifyemail

mail -s "$subject" $notifyemail <<ENDMAIL

`cat $logfile`

ENDMAILMore information about the BUS mailing list